ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:ΤΟΥΡΑΚΗ, Μ., ΡΗΓΑΣ, Π., ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ, Π., ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ, Κ.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Date Published:5 - 7 ΜΑΙΟΥ 1994
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:antibiotics, aquaculture, Artemia, fish, medication, αντιβιοτικά, υδατοκαλλιέργεια, φάρμακα, ψάρια
Front Cover: 
Tue, 2023-01-24 14:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith