ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ: ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Καλλιμάνης, Α., Πετανίδου, Θ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ., Παντής, Ι. Δ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:plants, pollinators, επικονιαστές, φυτά
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΣΥΝΔΡΟΜΑ.pdf147.96 KB
Wed, 2019-06-12 11:59 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith