ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΙΚΟΥ ΑΦΙΔΟΦΑΓΟΥ Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ [Coccinella septempunctata, Hippodamia undecimnotata, H. variegata, Propylea quatuordecimpunctata,

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ, Δ. Χ., ΖΕΚΗ, Ε., ΣΤΑΘΑΣ, Γ. Ι., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. Ε., ΜΑΡΤΙΝΟΥ, Α., ΣΚΟΥΡΤΗ, Α., ΜΥΛΩΝΑΣ, Π. Γ., ΜΑΤΣΙΝΟΣ, Ι. Γ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:exotic afidophagus, insect, native species, έντομο, εξωτικού αφιδοφάγου, ιθαγενών ειδών
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Coccinel.pdf176.72 KB
Wed, 2019-06-19 12:39 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith