ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ ΝΥΚΤΟΒΙΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ, Π., ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ, Σ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:archaeological, birds of prey, diversity, Mesogeion, micromammals, owls, pellets, αρπακτικών πουλιών, αρχαιολογικό, κουκουβάγιες, Μεσογείων, μικροθηλαστικών, ποικιλότητα, σφαιρίδια
Taxonomic name: 
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf176.3 KB
Mon, 2019-07-08 12:04 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith