Ρυθμός Αύξησης, Διήθησης και Πέψης του Τροχόζωου Brachionus plicatilis σε Πειραματικές Συνθήκες με Χρήση του Αλοανθεκτικού Χλωρόφυτου Μικροφύκους Asteromonas gracilis Artari

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Χώτος, Γ., Αβραμίδου, Δ., Αθανασόπουλος, Η., Αρβανιτάκης, Γ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:algae, Asteromonas gracilis, Brachionus, Brachionus plicatilis, digestion, filtration, growth, halotolerant, ingestion, microalgae, plicatilis, rotifer, αλοανεκτικός, αύξηση, διήθηση, μικροφύκος, πέψη, τροχόζωα
Thu, 2016-12-08 11:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith