ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843), (Gastropoda, Hydrobiidae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Ραδέα, Κ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:freshwater, gastropod, invasive species, γαστερόποδο, γλυκά, εισβλητικά είδη, νερά
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Potamopyrgus.pdf176.11 KB
Wed, 2019-07-03 14:10 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith