ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΥΟΥΡΟΥ LEUCOSIA SIGNATA ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Μ Φωκά, C., Μαργιές, Π., Σαντορινιός, Η.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:Aegean, Brachyoura, crustacean, exotic, immigrant, lessepsian, Leucosia, Leucosiidae, Mediterranean, migration, signata, Αιγαίο, Βραχύουρα, εξωτικά, Καρκινοειδή, Λεσσεψιανή, Μεσόγειος, μετανάστευση
Mon, 2017-10-23 11:43 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith