ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΖΩΟΒΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Μπόγδανος, Κ., Διαπούλης, Α., Παυλίδου, Α.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:aquatic, benthos, distribution, Koumoundourou, lake, macrozoobenthos, βένθος, κατανομή, Κουμουνδούρου, λίμνη, μακροζωοβένθος, υδρόβιος
Mon, 2017-10-23 11:22 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith