Οι Χηνοπρίστες Mergus merganser (Aves, Anseriformes) στη Λίμνη Καστοριάς

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Τόσκος, Χ., Παναγιωτόπουλος, Ν., Καζαντζίδης, Σ.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:Anseriformes, Aves, Kastoria, lake, merganser, Mergus, Καστοριά, λίμνη, πουλί, Χηνοπρίστης
Thu, 2016-10-27 10:22 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith