Οι Γωβιοί (Gobiidae) Γλυκού Νερού της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Νταουλάς, Χ., Οικονόμου, Α. Ν., Μπαρμπιέρι, Ρ., Ψαρράς, Θ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:fish, freshwater, gobies, Gobiidae, goby, western, γλυκού, γλυκού νερού, γωβιοί, γωβιός, Δυτική, νερού, ψάρι
Mon, 2016-11-28 15:58 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith