ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΕΡΠΕΝΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΛΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΠΕΥΚΟΥ (PINUS HALEPENSIS ΚΑΙ P. BRUTIA) ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ENA ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Π. Β., ΡΟΥΣΣΗΣ, Β., Ortiz, A., ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ, Β. Ε., ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Δ.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Date Published:5 - 7 ΜΑΙΟΥ 1994
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:aphids, coccid, folivorous, Grypotes staurus, hybridization, insects, Natural selection, pests, pine, Pinus, Thaumetopoea pityocampa, tree, αφίδες, δέντρα, έντομα, κοκκίδιο, παράσιτα, πεύκη, πεύκο, υβριδισμός, φύλλωμα, φυσική επιλογή
Front Cover: 
Wed, 2023-02-01 17:18 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith