ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΕΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε., Ψειροφωνιά, Π., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Σ., Κολλάρος, Δ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:animals, biodiversity, communities, plant, terrestrial, βιοποικιλιότητα, εδαφικά, ζώα, φυτοκοινότητες
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΕΔΑΦΙΚΩΝ.pdf149.45 KB
Wed, 2019-06-19 11:56 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith