Μεταβλητότητα των Πληθυσμών Απειλούμενων Ειδών της Ελληνικής Πανίδας: Πόσο είναι Τυχαία και Πόσο Αντιστοιχεί σε Κάποια Πρότυπο;

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Αργυρόπουλος, Ε., Halley, J. M.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:endangered, fauna, Greece, species, απειλούμενα, είδη, ελληνική, πανίδα
Mon, 2016-10-24 12:06 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith