ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ (Buteo buteo) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ (Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ, Ο., ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, Σ., Μυλωνάς, Μ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:birds of prey, Crete, flyway, Messara, plain, winter, αρπακτικών, Κρήτη, Μεσάρα, μεταναστευτική, πεδιάδας, πουλιών, χειμερινής
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Buteo.pdf151.43 KB
Fri, 2019-07-05 12:07 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith