Μελέτη Μεταπληθυσμών των Αμφιβίων Triturus carnifex macedonicus και Triturus vulgaris graecus στο Κεντρικό Ζαγόρι: Χωρική Κατανομή του Μέγεθους των Υποπληθυσμών

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Σωτηρόπουλος, Κ., Ελευθεράκος, Κ., Τσαπάρης, Δ., Γεωργιάδης, Χ., Πολυμένη, Ρ., Λεγάκις, Α.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:amphibian, carnifex, common, crested, graecus, italian, Lissotriton, macedonicus, metapopulation, newt, Triturus, vulgaris, μεταπληθυσμός, υποπληθυσμός
Wed, 2016-10-26 17:09 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith