Θερινή Κατανομή του Ιχθυοπλαγκτού στον Κόλπο Καβάλας και ο Ρόλος της Κυκλοφορίας των Υδάτων (Βόρειο Αιγαίο)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Τσίκληρας, Α., Συλαίος, Γ., Κουτράκης, Ε., Αργυροκαστρίτης, Α., Παπανεωνίου, Β., Καλλιανιώτη, Φ., Καμίδης, Ν., Καλλιανιώτης, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:Aegean, circulation, distribution, ichthyoplankton, Kavala, marine, north, sea, summer, water, Αιγαίο, βόρειος, θάλασσα, θαλάσσιο, θερινός, ιχθυοπλαγκτόν, Καβάλα, κατανομή, κυκλοφορία, νερό, πλαγκτόν, ύδρο
Thu, 2016-12-08 16:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith