Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Κουσουρής, Θ., Φώτης, Γ.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:fisheries, fishing, Lake Doirani, Lake Ioannina, Lake Kastoria, Lake Kerkini, Lake Koronia, Lake Megali Prespa, Lake Mikri Prespa, Lake Vegoritida, Lake Vistonida, Lake Volvi, lakes, large, αλιεία, λίμνες, Λίμνη Βεγορίτιδα, Λίμνη Βιστωνίδα, Λίμνη Βόλβη, Λίμνη Δοϊράνη, Λίμνη Ιωαννίνων, Λίμνη Καστοριάς, Λίμνη Κερκίνη, Λίμνη Κορώνια, Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα, Λίμνη Μικρή Πρέσπα, μεγάλες, ψάρεμα
Front Cover: 
Wed, 2020-09-09 11:42 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith