ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΧΑΛΚΙΑ, Α., Κεχαγιάς, Γ., Ζαχαρίας, Ι., ΘΩΜΑΤΟΥ, Α.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:Amvrakia, distribution, lake, spatial, zooplankton, Αμβράκια, ζωοπλαγκτόν, κατανομή, λίμνη, χωρική
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ.pdf175.8 KB
Fri, 2019-07-05 14:08 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith