Εποχικές Διακυμάνσεις στην Αφθονία και Σύνθεση της Ιχθυοπανίδας στη Λιμνοθάλασσα του Πόρτο-Λάγος

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Κουτράκης, Ε., Τσίκληρας, Α., Σίνης, Α.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:community, fish, lagoon, Porto Lagos, Porto-Lagos, season, seasonal, variation, διακύμανση, εποχικός, κοινότητα, λιμνοθάλασσα, Πόρτο Λάγος, Πόρτο-Λάγος, ψάρι, ψάρια
Thu, 2016-11-24 11:14 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith