ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΨΑΡΙΟΥ;

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Τσουμάνη, Μ., Λιάσκο, Ρ., Μουτσάκη, Π., Κάγκαλου, Ι., Λεoνάρδος, Ι.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:Carassius, Carassius gibelio, Cyprinid, fish, gibelio, lakes, phosphorus, state, trophic, κατάσταση, λήμνες, μήκους-βάρους, τροφική, ψάρια
Thu, 2017-11-30 10:38 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith