Ενδημικά Ψάρια της Δυτικής Ελλάδας - Προβλήματα και Προοπτικές Διατήρησης

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Οικονόμου, Α., Μπαρμπιέρι, Ρ., Στουμπούδη, Μ., Νταουλάς, Χ., Ψαρράς, Θ., Μπερταχάς, Η., Γιακουμή, Σ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:conservation, endemic, fish, fishes, freshwater, western, γλυκού, γλυκού νερού, διατήρηση, Δυτική, ενδημικός, νερού, ψάρια
Tue, 2016-11-29 11:28 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith