ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ Albinaria ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Καμηλάρη, Μ., Γκιώκας, Σ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:analysis, Gastropods, genetic, Kefallonia, Molluscs, snail, ανάλυση, γαστρόποδα, γενετική, Κεφαλλονιά, Μαλάκια, σαλιγκάρι
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _Albinaria_An.pdf175.66 KB
Wed, 2019-06-12 13:02 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith