Γενετική δομή και πρότυπα διαφοροποίησης των πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus) σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Τσαπάρης, Δ., Fric, J., Kristoffersen, J. B., Καρρής, Γ., Κασαπίδης, Π.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:black, differentiation, genetic, islands, population, rat, Rattus, structure, αρουραίος, γενετική, διαφοροποίηση, δομή, πληθυσμός
Mon, 2017-10-02 11:19 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith