ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟΥ Helix aspersa

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΣΤΑΙΚΟΥ, Α., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Μ., ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ, Μ. Ε., ΚΑΛΥΒΑ, Σ., ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ε., Νεοφύτου, Χ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:biology, breeding, Gastropods, snail, terrestrial, αναπαραγωγής, βιολογία, γαστερόποδου, σαλιγκάρι, χερσαίου
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _HELIX.pdf150.32 KB
Thu, 2019-07-04 13:55 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith