Συγκριτική μελέτη οικοτόπων μετά από φωτιά σε δάσος ελάτης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, με τη χρήση μυρμηγκιών και αραχνών ως βιοδείκτες

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Γεωργιάδης, X., Σαχίνογλου, X., Στυλιανίδη, N., Χατζάκη, M., Λεγάκις, A.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:ants, bioindicators, ecotope, fir, fire, forest, mountain, Parnitha, spiders, αράχνες, βιοδείκτες, βουνό, μυρμήγκια, οικότοπος, Πάρνηθα, φωτιά
Thu, 2017-07-13 10:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith