Στοιχεία χωροδιάταξης του Paranemonia vouliagmeniensis στη λίμνη Βουλιαγμένης (Αττική)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Aναγνώστου, Β., Δαμιανίδης, Π., Χιντήρογλου, Χ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:Anthozoa, lake, Paranemonia, pattern, spatial, vouliagmeniensis, Vouliagmenis, Ανθόζωο, Αττική, Βουλιαγμένης, λίμνη, χωροδιάταξη
Wed, 2017-07-12 10:19 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith