ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Κουτσούμπας, Δ., Ευαγγελόπουλος, Α., Μαϊδανού, Μ., Βασιλειάδου, Φ., Γεροβασιλείου, Β., Σπυράκος, Ε., Δημητριάδης, Χ., Μαρκαντωνάτου, Β., Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:benthos, biodiversity, coastal, Lesvos, macrobenthos, pans, patterns, salt, transitional, works, αλυκές, Λέσβος, μακροπανίδα, μεταβατικά, οικοσυστήματα, παράγοντες, παράκτια, περιορισμού, ποικιλότητα
Wed, 2017-11-01 10:15 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith