ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 4 ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Κορφιάτης, Κ., Χοβαρδάς, Τ., Τσαλίκη, Ε., Birch, J., Palmer, J. A.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:Aves, birds, children, education, environmental, Kerkini, lake, school, wetlands, εκπαίδευση, Κερκίνη, λίμνη, παιδιά, περιβάλλον, πουλιά, σχολείο, υγρότοποι
Mon, 2018-04-02 11:26 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith