Παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία αποικιών αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae Géné, 1839) σε νησιά της Ελλάδας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Κασσάρα, Χ., Fric, J., Σφενδουράκης, Σ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:breeding, colonies, colony, eleonorae, Falco, islands, nest, protection, αποικία, γεράκι, Ελεονώρας, Μαυροπετρίτης, νησί
Fri, 2017-09-01 19:56 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith