Ο ρόλος της σύνθεσης του τοπίου και του κλιματικού προφίλ στη γεωγραφική κατανομή της άγριας μελισσοπανίδας στη Λέσβο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Καλοβελώνη, Α., Tscheulin, T., Πετανίδου, Θ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:bees, climate, distribution, geographic, insects, island, landscape, Lesvos, wild, άγρια, γεωγραφικός, κατανομή, κλίμα, Λέσβος, μέλισσα, μελισσοπανίδα, νησί, τοπίο
Wed, 2017-08-30 17:50 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith