Μελέτη των Ιχθύων και Κολυμβητικών Καρκινοειδών της Παρόχθιας Ζώνης της Λίμνης Παμβώτιδας: Μια Οικολογική Προσέγγιση

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Αναστασιάδου, Χ., Γκένας, Χ., Παπαστεργιάδου, Ε., Κάγκαλου, Ι., Λεονάρδος, Ι.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:affinis, antennarius, crustaceans, ecology, Economidichthys, Economidichthys pygmaeus, fish, Gambusia, Gambusia affinis, lake, Leucos, Leucos ylikiensis, Palaemonetes, Palaemonetes antennarius, Pamvotida, Pamvotis, pygmaeus, ylikiensis, ιχθύες, καρκινοειδείς, λίμνη, οικολογία, Παμβώτιδα
Fri, 2016-10-21 12:58 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith