Κατά μήκος και βάρος σύνθεση του γλαύκου καρχαρία (Prionace glauca) στην Ανατολική Μεσόγειο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Δαμαλάς, Δ., Μεγαλοφώνου, Π.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:blue, distribution, glauca, Prionace, shark, size, βάρος, γλαύκος, καρχαρίας, κατανομή, μέγεθος, μήκος
Fri, 2017-04-21 18:07 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith