Εποχική Διακύμανση της Μακροβενθικής Πανίδας στη Λιμνοθάλασσα Μονολίμνη (Δελτα Έβρου, Βόρειο Αιγαίο)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κεβρεκίδης, Θ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:Evros, lagoon, macrobenthos, macrofauna, macrozoobenthos, Monolimni, seasonal, variation, βένθος, διακύμανση, εποχικός, Εύρος, λιμνοθάλασσα, Μονολίμνη
Mon, 2016-12-12 11:24 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith