Επίδραση των Εισροών Διαφορετικών Συστημάτων Παραγωγής στην Εδαφόβια Πανίδα Ελαιώνων στη Μεσσαρά

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Ψειροφωνιά, Π., Καμπουράκης, Ε., Βολακάκης, Ν., Χασουράκης, Ι., Κολλάρος, Δ., Καπετανάκης, Ε.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:invertebrates, soil, vineyard, αμπελώνας, εδαφόβια, έδαφος, εισροή, ελαιώνας, Κρήτη, πανίδα, παραγωγή, συστήµατος
Thu, 2016-10-27 12:31 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith