Εκτίμηση της αξίας της επικονίασης και του ρόλου των ήμερων μελισσών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή της Ελλάδος

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Καφά, Κ., Tscheulin, Τ., Πετανίδου, Θ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:agricultural, bees, pollination, production, γεωργική, επικονίαση, μέλισσες, παραγωγή
Sat, 2017-09-02 18:24 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith