Ανάλυση της Δομής και της Ποικιλότητας των Εδαφικών Κολεοπτέρων (Οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε Ορεινά Οικοσυστήματα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Αναστασίου, Ι., Λεγάκις, Α.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:carabidae, Coleoptera, mountain, tenebrionidae, κολεόπτερα, οικοσυστήματα, ορεινά
Mon, 2016-10-24 12:18 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith