ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

AuthorsYearsort descendingTitle
Baudi, F.1870Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Trugui congregatae recensitio: de Europaeis notis quibusdam addits. Teil 3.
Elwes, H. J., Buckley, T. E.1870A list of the Birds of Turkey.
Reeve, L. A.1870Conchologia iconica. Illustrations of the shells of molluscous animals. Vl. XVII. containing monographs of the genera: Anodon, Tellina, Atys, Hyria, Castalia, Aplysia, Pleurobranchus, Cucullaea, Scutus, Tugalia.
Raulin, V.1870Description physique de l'île de Crète. Livre V. Zoologie.
Brusina, S.1870Catalogue des Mollusques des vases de Syre.
Staudinger, O.1870Beiträge zur Lepidopterenfauna Griechenlands.
Gassies, J. B.1870Note sur le Physa capillata de l'île de Crète.
Mommsen, A.1870Mittelzeiten. Eine Beitrag zur Kunde des griechischen Klimas.
Baudi, F.1871Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Trugui congregatae recensitio: de Europaeis notis quibusdam addits. Teil 4.
Ausserer, A.1871Beiträge zur Kenntnis der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell. (Mygalidae Autior).
Sclater, P.1871A young female ibex from the island of Crete.
Simon, E.1871Revision des Attidae Européens. Supplement à la Monographie des Attides (Attidae Sund). (suite et fin)
Simon, E.1871Revision des Attidae Européens. Supplèment à la Monographie des Attides (Attidae Sund).
Krüper, T.1872Über den Zwergadler, Aquila pennata, Brutvogel in Macedonien.
Krüper, T.1872Über den kurzfüssigen Sperber, Nisus badius, Brutvogel in Macedonien.
Sclater, P.1872Additional notes on rare or little known animals now lately living in the Society' s garden.
Saunders, S. S.1872Stylopidarum, ordinem Strepsipterum Kirbii constituendium, mihi tatem potius Coleopteorum Familae, Rhipidiphoris Meloidisque propinquae, Monographia.
Taylor, E. C.1872Ornithological observations in the Crimea, Turkey, Sea of Azov and Crete, during the years 1854-1855; with remarks on the Sivash or Putrid sea.
Baudi, F.1873Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Trugui congregatae recensitio: de Europaeis notis quibusdam addits. Teil 5.
Cambridge, O. P.1873On some new species of european spiders.
Simon, E.1873IIIème note sur les espèces européennes de la famille des Eresidae.
von Martens, E.1873Über Land-und Süsswasser Conchylien aus dem Peloponnes.
Seebohm, H.1873Six weeks among the Greeks and Brigands, at Athens, the Parnassus and Missolonghi. A paper read Nov. 4th.
Kraatz, G.1874Cassida-Arten aus Griechenland.
Mousson, A.1874Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par M. A. Dr. A. Schlaefli en Orient.
von Martens, E.1874Zusätze zu den Mollusken des Peloponnes.
Zukowsky, B.1874The Sporades.
Piochard, B. C.1875Catalogue raisonne des Coleopteres de la Syrie et de l' ile de Chypre
Baudi, F.1875Europaea et circummediterraneae Faunae Tenebrionidum specierum.
Krüper, T., Hartlaub, G.1875Zeiten des Gehens und Kommens und des Brütens der Vögel in Griechenland und Ionien.
Costa, A.1875Relazione d' un viaggio per l' Egitto, la Palestina, le coste della Syria e talune isole della Grecia per ricerche zoologiche.
Hartlaub, G., Krüper, T.1875Zeiten des Gehens und Kommens und des Brütens der Vögel in Griechenland und Jonien. Catalog von Dr. Krüper, mit Citaten und Zusätzen von Dr. Hartlaub. Kalender vom Herausg. (A. Mommsen). Litteratur von Dr. Hartlaub.
Danford, C. G.1875Notes on the wild goat, Capra aegagrus Gm.
Westerlund, C. A.1875Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie. Zur Kenntnis der Molluskenfauna Europas.
Prätorius,1875Die Hausthiere der alten Griechen.
Stecker, A.1875Über die geographische Verbreitung der europäischen Chernetiden (Pseudoscorpione)
Grübe, A. E.1876Zwei Röhren von Minirsspinnen und zwar von Cteniza orientalis Auss., aus Corfu und von Pachylomerus nidulans Sells, aus Jamaica.
Pavesi, P.1876Gli Aracnidi turchi.
von Martens, E.1876Einige neue griechische Schnecken.
Stein, F. J. P. E.1876Einige neue dalmatische, griechische und kleinasiatische Tenthrediniden.
Vogl, C.1876Beiträge zur Kenntnis der Land-Isopoden.
Böttger, O.1877Diagnosen neuer Clausilienformen.
Böttger, O.1877Neue rezente Clausilien I, II.
Kobelt, W.1877Über einige griechische Buliminus.
Kraatz, G.1877Apolistes graecus n.sp.
Pavesi, P.1877Aracnidi. Aggiunto un catalogo sistematico delle specie di Grecia.
Pavesi, P.1877Sugli Aracnidi di Grecia. Communicazione preventiva
Braun, M.1877Lacerta lilfordi und Lacerta muralis zugleich ein Beitrag zur Reptilienfauna der kleinen Insel des Mittelmeeres.
Böttger, O.1878Monographie der Clausiliensektion Albinaria v. Vest. in L. Pfeiffer.
de Heldreich, T.1878La faune de Grèce .1er partie. Animaux Vertébrés.

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith