ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Arheilger, T., Wolf, T.1991Zum Vorkommen von Euchloe penia Freyer auf dem Peloponnes (Lepidoptera: Pieridae).
Arianoutsou, M.1988Assessing the impacts of human activities on nesting of loggerhead sea-turtles (Caretta caretta L.) on Zakynthos Island, western Greece.
Arikan, H., Gocmen, B., Mermer, A., Bahar, H.2005An electrophoretic comparison of the venoms of a colubrid and various viperid snakes from Turkey and Cyprus, with some taxonomic and phylogenetic implications
Arlt, J.1999Bestimmungsschlüssel für Exuvien der Libellen Griechenlands.
Armbruster, G. F. J., van Moorsel, C. H. M., Gittenberger, E.2000Conserved sequence patterns in the non-coding ribosomal ITS-1 of distantly related snail taxa.
Armeni, E., Kontogeorgos, G., Xirouchakis, S.2012BIOCOMMUNITY OF OWLS IN MEDITERRANEAN AGROSYSTEMS
Armeni-Agiovlassiti, O.1998Etude du cycle biologique du copepode pelagique Paracalanus parvus, Claus 1863, dans le golfe Saronique (Grece). [Biological cycle study of pelagic copepod Paracalanus parvus, Claus 1863, in the Saronikos Gulf (Greece)]
Armenis, G., Moutopoulos, D. K., Stergiou, K. I.2006Length Frequency Distributions of Four Fish Species Caught with a Variety of Fishing Gears in the Ionian Sea
Armenis, G., Moutopoulos, D. K., Stergiou, K. I.2006EFFECTIVENESS OF THE MINIMUM LANDING SIZE FOR COMMERCIAL FISH SPECIES CAUGHT WITH VARIOUS FISHING GEARS IN THE IONIAN SEA
Arnaud, F., Krapp, F.1990The genus Rhynchothorax (Pycnogonida) in the Mediterranean Sea.
Arndt, W.1938Spongiologische Untersuchungen am Ochridasee.
Arndt, W.1937Orchidaspongia rotunda n.g. n.sp., ein neuer Süsswasserschwamm aus dem Ochridasee. Zugleich ein Überblick über die Spongillidenfauna der Balkanhalbinsel und ihrer Grenzländer.
Arndt, W.1936Zahlenmässiges zur Verteilung der spongiologischen Veröffentlichungen auf Sprachen und Länder sowie zur Entwicklung der Spongiologie.
Arndt, E., Schneemann, Y., Legakis, A.2010Effect of ants (Hymenoptera: Formicidae) on the floristic composition in a Mediterranean habitat complex
Arneri, E., Giannetti, G., Antolini, B.1998Age determination and growth of Venusverrucosa L. (Bivalvia: Veneridae) in the southern Adriatic and the Aegean Sea.
Arnold, E. N.1987Resource partition among lacertid lizards in southern Europe.
Arnold, E. N., Burton, J. A., Ovenden, D. W.1978A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe
Arnold, G. P., Block, B. A., De Metrio, G., De la Serna, J. M., Yannopoulos, C., Megalofonou, P.2001Results from Tagging Mediterranean Bluefin Tuna with Pop-up Satellite-dectected Tags
Arnold, G. P., Block, B. A., De Metrio, G., De la Serna, J. M., Γιαννόπουλος, Κ., Μεγαλοφώνου, Π.2001ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
Arnone, M., Cascio, P. Lo, Grita, F.2009Gli Scarabeoidei dell'isola di Nisyros (Dodecaneso, Grecia) (Coleoptera, Scarabaeoidea).
Arnone, M., Cascio, P. Lo, Grita, F.2009Gli Scarabeoidei dell'isola di Nisyros (Dodecaneso, Grecia) (Coleoptea, Scarabaeoidea)
W. Arnott, G.2007Birds in the ancient world from A to Z
W. Arnott, G.2007Birds in the ancient world from A to Z
Arntzen, J. W.2001Genetic variation in the Italian crested newt, Triturus carnifex, and the origin of a non-native population north of the Alps.
Arsenoudi, P., Scouras, Z., Chintiroglou, C.2002Identification of natural populations of the edible bivalve Mytilus galloprovincialis Lmk. and study on the population structure in the gulf of Thessaloniki & Thermaikos (N. Aegean).
Artemiadou, V., Statiri, X., Brouziotis, T., Lazaridou, M.2006Water Quality Evaluation of Small-Sized Mountainous Mediterranean Streams (RM4) and Performance of the European Intercalibration Metrics
Artemiadou, V., Statiri, X., Brouziotis, T., Lazaridou, M.2008Ecological quality of small mountainous Mediterranean streams (river type R-M4) and performance of the European intercalibration metrics
Arvanitidis, C.2000Polychaete fauna of the Aegean Sea: Inventory and new information
Arvanitidis, C.1995Systematic and bionomic study of the macrobenthic Polychaetes (Annelida, Polychaeta) of the north Aegean Sea.
Arvanitidis, C., Bellan, G., Drakopoulos, P., Valavanis, V., Dounas, C., Koukouras, A., Eleftheriou, A.2002SEASCAPE BIODIVERSITY PATTERNS ALONG THE MEDITERRANEAN AND THE BLACK SEA: A BIOGEOGRAPHICAL APPROACH BASED ON BENTHIC POLYCHAETES
Arvanitidis, C., Chatzigeorgiou, G., Koutsoubas, D., Kevrekidis, T., Dounas, C., Eleftheriou, A., Koulouri, P., Mogias, A.2005Estimating lagoonal biodiversity in Greece: Comparison of rapid assessment techniques
Arvanitidis, C., Koukouras, A.1997The genus Paradiopatra (Polychaeta, Onuphidae) in the Mediterranean with the description of Paradiopatra calliopae sp. nov.
Arvanitidis, C., Koukouras, A.1995Amphitritides kuehlmanni sp. nov. (Polychaeta, Terebellidae, Amphitritinae) from the Aegean Sea, with comments on the genus Amphitritides Augener.
Arvanitidis, C., Koukouras, A.1994Polychaete fauna associated with the coral Cladocora caespitosa (L.) in the eastern Mediterranean.
Arvanitidis, C., Koutsoubas, D., Dounas, C., Eleftheriou, A.1999Annelid fauna of a Mediterranean lagoon (Gialova Lagoon, south-west Greece): Community structure in a severely fluctuating environment
Ascari, M.1937Il museo Civico di Storia Naturale (Giaccomo Doria) in Genova e il suo contributo allo studio faunistico delle Colonie e dei Possedimenti Italiani.
Asche, M.1986Remarks on the occurrence of Kelisia perrieri Ribaut from Cyprus supposed by Lindberg 1948 (Homoptera Fulgoromorpha Delphacidae)
Asche, M.1986The Arocephalus longipes (Kbm.)-(Homoptera Cicadelloidea Paralimnini) : problems in intraspecific, geographical distribution and speciation.
Asche, M.1986Kelisia riboceros nov. spec. from Greece-an important finding for the phylogeny of Kelisiinae (Homoptera Fulgoromorpha Delphacidae).
Asche, M.1982Kelisia creticola nov. spec. und Ergänzunger zu den übrigen Taxa des Kelisia brucki Fieber, 1878 - Kreises (Homoptera-Cicadina-Delphacidae).
Asche, M.1982Xanthodephax hellas nov. spec., eine neue Delphacide aus Griechenland (Homoptera, Cicadina Delphacidae).
Asche, M.1982Litochodelphax aliakmon gen of spec. nov., eine bisher unbekannte Delphacide aus Nordgriechenland (Homoptera. Cicadina Delphacidae).
Asche, M.1982Intrasperifische Variabilität der - Genitalarmatur, dargestell-aum Beispiel der Chloriona-Arten Chl. flaveola Lindberg, 1984, Chl. unicolor (Herrich-Schäffer, 1835) und Chl. ponticana nov. spec. (Homoptera Cicadina Delphacida
Asche, M.1982Maculidelphax gen. nov., eine neue Gattung für Colligypona maculippenis Linnavuori, 1962 (T.g.) und Delphacodes epimelas Fennah, 1958 (Homoptera Cicadida Delphacidae).
Asche, M.1982Zur Kenntnis von Euidopsis truncata Ribaut, 1948 (Homoptera Cicadina Delphacidae).
Asche, M.1980Lindbergina cretica nov. spec., eine neue Typhlocybide von Kreta (Homoptera Auchenorrhyncha Cicadellidae Typholybinae).
Asche, M.1980Zwei neue Arten der Gattung Toya Distant, 1906, aus dem Mittelmeergebiet mit ergänzenden Bemerkungen zu Toya hispidula (Lindberg, 1953) und Toya obtusangula (Linnavuori, 1957) (Homoptera Cicadine Delphacidae).
Asche, M.1980Rhytistylus kaloneroi nov. spec., eine neue Cicadeliide aus Nordwest-Griechenland (Homoptera Cicadina Cicadellidae Deltocephalinae).
Asche, M., Drosopoulos, S.1982Wer ist Delphax meridionalis (Haupt, 1924) (Homoptera, Cicadina, Delphacidae)?
Asche, M., Drosopoulos, S., Hoch, H.1986Two new Ribantodelphax Wagner-species from Greece (Homoptera Auchenorrhyncha Fulgoromorpha Delphacidae).

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith