Oenanthe isabellina

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)
1β. Συνώνυμα: 

------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Αμμοπετρόκλης
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Isabelline Wheatear
2α. Τάξη: 
Passeriformes
2β. Οικογένεια: 
Turdidae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος αναπαράγεται στην Παλαιαρκτική από τα Βαλκάνια μέχρι την Κίνα. Διαχειμάζει από τα παράλια της Δυτικής Αφρικής μέχρι και τα Ιμαλάια. Στην Ελλάδα είναι το δυτικότερο όριο της αναπαραγωγικής του κατανομής (Cramp et al. 1988).

Αναπαράγεται σε Θράκη-Κ. & Α. Μακεδονία, Β.-Α. Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κρήτη (Handrinos & Akriotis 1997).

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Σχεδόν Απειλούμενα (NT)
3β. Κριτήρια: 
D1
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Στο προηγούμενο Κόκκινο Βιβλίο κατατασσόταν ως Rare (R) Σπάνιο, κατηγορία που δεν υπάρχει πια. Αξιολογήθηκε ως Τρωτό (VU) με βάση το D1 και με βάση τα περιφερειακά κριτήρια υποβαθμίστηκε στο NT λόγω οριακής κατανομής σε σχέση με γειτονικούς πληθυσμούς Βουλγαρίας και Τουρκίας αλλά και κλιματικής αλλαγής που αναμένεται να το ευνοήσει. Εκκρεμεί να μάθουμε νέους τόπους φωλιάσματος στην Ελλάδα (π.χ. Κύθηρα).

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
19 07 2008
8α. Αξιολογητές: 
Κατσαδωράκης, Γ.
8β. Ελεγκτές: 
Κατσαδωράκης, Γ.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Τα προπύργια του είδους στην Ελλάδα είναι η ΒΑ Ελλάδα (κυρίως η Θράκη) και τα νησιά Λέσβος και Κως (Ελάχιστα είναι γνωστά για τις κινήσεις του κατά τη διάρκεια των μεταναστεύσεων. (Handrinos and Akriotis 1997).

9γ. Πληθυσμός: 

Η ακριβής εξάπλωση των αναπαραγόμενων πληθυσμών, ο αριθμός των ζευγών και η διακύμανσή τους από χρονιά σε χρονιά δεν είναι τεκμηριωμένη με αξιόπιστα στοιχεία εκτός λίγων περιπτώσεων. Το είδος είναι σπάνιο και οι Handrinos & Akriotis 1997 εκτιμούν τον αναπαραγόμενο πληθυσμό στην Ελλάδα ως 50-200 ζεύγη. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλυφθεί κι άλλοι τόποι αναπαραγωγής άγνωστοι στο παρελθόν (π.χ. Κύθηρα, Κομηνός, Θ.  προσωπ. επικοινωνία).

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Στεγνές κοίτες ποταμών, γυμνοί ή διαβρωμένοι χαμηλοί λόφοι, αποξηραμένα περιθώρια υγροτόπων και άλλα παρόμοια ενδιαιτήματα, απογυμνωμένα από βλάστηση και κατά κανόνα σε υψόμετρα κοντά στο επίπεδο της θάλασσας (Handrinos and Akriotis 1997).

2.1. Φρύγανα, 3.1.1. Χορτολίβαδα, 3.1.3. Φυσικά ξέφωτα, 3.1.4. Αλατούχες και γυψούχες στέπες, 3.1.5. Χέρσα εδάφη

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Τίποτα δεν είναι γνωστό για απειλές. Απεναντίας οι κλιματικές αλλαγές προβλέπεται να επηρεάσουν το κλίμα και τις περιοχές  κατανομή του στην Ελλάδα προς  πιο ξηρές και ζεστές, κάτι που ίσως ευνοήσει την επέκταση του είδους.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Bonn Convention II,
Bern Convention II.

9ζ. Χρήση: 

----------

10. Βιβλιογραφία: 

Burfiled, I. and F. van Bommel . 2004. Birds in Europe. Population estimates , trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No12.

Cramp, S. (ed.).  1988. The Birds of the Western Palearctic Vol. V. Oxford University Press, Oxfrod, New York.
Handrinos, G.  and Akriotis, T.  1997. The birds of Greece. Christopher Helm, A&C Black, London.

BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International..

Karandeinos, M. and Legakis, A. (eds). 1992. The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. WWF Greece, Athens.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

2. Θαμνώνες

2.1. Φρύγανα = 1

3. Λιβάδια

3.1.1. Χορτολίβαδα = 1

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 2

3.1.4. Αλατούχες και γυψούχες στέπες = 2

3.1.5. Χέρσα εδάφη = 1

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Β. Βασικές απειλές (υφιστάμενη): 
Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2020-03-17 19:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith