Myotis blythii

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Myotis blythii (Tomes, 1857)
1β. Συνώνυμα: 

Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885)

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Μικρομυωτίδα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Lesser Mouse-eared Myotis
2α. Τάξη: 
CHIROPTERA
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Εξαπλώνεται στη νοτιοδυτική παλαιαρκτική (νότια Ευρώπη, νότιες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, Μικρά Ασία, Καύκασος, Παλαιστίνη μέχρι το Κασμίρ, τα όρη των Αλτάι, το Νεπάλ και σε τμήματα της Κίνας).
Η μικρομυωτίδα είναι πιθανότατα ένα από τα πιο κοινά είδη νυχτερίδων της Ελλάδας καθώς έχει βρεθεί σε ένα μεγάλο αριθμό θέσεων από όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (Σαμοθράκη, Λέσβος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κρήτη, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κέρκυρα).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)
3β. Κριτήρια: 
----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος φαίνεται να έχει ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
18.12.2008
8α. Αξιολογητές: 
Καλούστ Παραγκαμιάν, Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Έλενα Παπαδάτου.
8β. Ελεγκτές: 
-----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

Έχουν αναφερθεί τρία υποείδη (Myotis blythii oxygnathus (ηπειρωτική Ελλάδα), M. b. οmari (Κρήτη και Ικαρία) και το  M. b. lesviacus (Λέσβος)) εκ των οποίων το τρίτο αμφισβητείται.

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

----------------

9γ. Πληθυσμός: 

----------

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Είναι αυστηρά σπηλαιόβιο είδος και δημιουργεί μεγάλες αποικίες (μερικών δεκάδων έως λίγων χιλιάδων ατόμων) σε σπήλαια και ορυχεία. Κατά πάσα πιθανότητα μετακινείται εποχιακά ανάμεσα σε διαφορετικά καταφύγια το καλοκαίρι για αναπαραγωγή και το χειμώνα, καθώς οι αριθμοί του αυξομειώνονται. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης έχει βρεθεί και σε σοφίτες κτιρίων. Σε σχέση με τα υπόλοιπα χειρόπτερα είναι το κοινότερο θήραμα της πεπλόγλαυκας (Tyto alba) στην Ελλάδα.
Θηρεύει σε χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών εκτάσεων και κήπων, καθώς και σε ξέφωτα στα δάση.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Οι αλλαγές των χρήσεων γης, κυρίως η γεωργική ρύπανση και άλλες γεωργικές δραστηριότητες, μπορούν να επηρεάσουν τους πληθυσμούς του είδους. Η ενόχληση των αποικιών στα σπήλαια είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με τον Δασικό Κώδικα και το ΠΔ. 67/1981 "Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών". Περιλαμβάνεται στα παραρτήματα ΙΙ και  IV της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βόννης.

Έχει αναφερθεί από τις εξής περιοχές Natura 2000: GR1110002 (ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΣΟΥΦΛΙ), GR1110005 (ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ), GR1130008 (ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ), GR1130009 (ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ), GR1120003 (ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ), GR1150010 (ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ), GR1220001 (ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), GR1220003 (ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), GR1250001 (ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ), GR1260004 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ), GR1310002 (ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΠIΝΔΟΥ), GR1310003 (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), GR1340001 (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ), GR1420004 (ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ), GR1440003 (ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ), GR2130001 (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ), GR2210001 (ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ), GR2220003 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)), GR2230002 (ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)), GR2310001 (ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ , ΠΕΤΑΛΑΣ), GR2320009 (ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΝ), GR2440002 (ΚΟΙΛΑΔΑ & ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ), GR2450005 (ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΤΙΘOΡΕΑΣ), GR2510003 (ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΙΔΙ), GR2330005 (ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ), GR2550003 (ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ), GR4110004 (ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ), GR4110005 (ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ & ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ), GR4120004 (ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ), GR4210003 (ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ), GR4320002 (ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ), GR4340004 (ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ), GR4340008 (ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ), GR4330005 (ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ))

9ζ. Χρήση: 

Το τάξον δεν χρησιμοποιείται τοπικά, εθνικά ή διεθνώς.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

AΕLLΕΝ V. 1955. Etude d 'une collection de Nycteribiidae et de Streblidae (Diptera, Pupipara) de la Région Palearctique occidentale, particulièrement de la Suisse. Bull. Soc. Neuchtltel. Sci. Natur. 78: 81-104.

BATE, D. 1905. On the mammals of Crete. Proc. zool. Soc. London, 2: 315-323.

CRUCITTI, Ρ. 1987. Micromammiferi raccolti nelle missioni zoologiche della S. R. S. Ν. nella penisola Ellenica (Mammalia). Pp.: 48-50. In: CRUCITTI Ρ. (ed,): Atti del Convegno sur Tema Zoologia Ellenica. Roma: Soc. Rom. Sci. Natur. 56 pp.

CRUCITTI, Ρ. 1988. Chirotteri della Tracia e dell'isola di Samotracia. Atti. Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. at. Milano 129(1): 78-84

DIETZ C., O.v. HELVERSEN, D. NILL. 2008. Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafricas. Biologie, Kennzeichen, Gefährdung. Kosmos Verlag, Stuttgart. Pp. 399.

FELTEN N., SPITZENBERGER F. & STORCH G. 1977. Zur Kleinsäugerfauna West-Anatoliens. Teil IIIa. Senckenbergiana Βiοl. 58(1/2): 1-44.

FRAGUEDAKIS-TSOLIS S. AND B. CHONDROPOULOS 1996. E.2. Mammals, In: DAFIS S., E. PAPASTERGIADOU, K. GEORGHIOU, D. BABALONAS, TH. GEORGIADES, M. PAPAGEORGIOU, T. LAZARIDOU & V. TSIAOUSSI (eds.) Directive 92/43/EEC The Greek “Habitat” Project NATURA 2000: An Overview. Life Contract B4-3200/94/756, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope/Wetland Centre, p. 514-550.

HANÁK V., P. BENDA, M. RUEDI, I. HORÁČEK & T. S. SOFIANIDOU. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 279–346.

HŮRKA K. 1972. Basilia mongolensis nudior subsp. n. nebst Bemerkungen zur Nycteribien- und Streblidenfauna Thrakiens (Diptera: Pupipara). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 76: 709-713.

HUTSON, A.M., SPITZENBERGER, F., AULAGNIER, S., JUSTE, J., KARATAŞ, A., PALMEIRIM, J. & PAUNOVIĆ, M. 2008. Myotis blythii. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 October 2008.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. 1977. Systematical study and geographic distribution of Chiroptera of Greece. PhD. Thesis, Faculty of Physlcs and Mathematics, University of Patras, 173 pp (in Greek, unpublished).

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. 1979: A record of Myotis blythi omari (Mammalia, Chiroptera) from Crete, Greece. Bonn. Zool. BeitI: 30: 22-26.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. 1984. Intraspecific and interpopulatiοn morphologic variation in the sharp-eared bat, Myotis blythii (Tomes, 1857) (Chiroptera: Vespertilionidae), from Greece. Bonn. Ζοοl. Beit. 35: 15-24.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J. 1986. The relationship between climatic factors and forearm length of bats: evidence from the chiropterofauna of Lesvos island (Greece - East Aegean). Mammalia 50: 475-482.

ILIOPOULOU-GEORGUDAKI J., A. LEGAKIS, I. ONDRIAS, L. PARASCHI, R. WEID. 1992. Chiroptera. pp 303-321. In: KARANDINOS M. (ed.). The red data book of threatened vertebrates of Greece. Hellenic Zoological Society-Hellenic Ornithological Society (in Greek).

IUCN 2007. Myotis blythi. In: IUCN 2007. European Mammal Assessment http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/ myotis_ blythii.htm. Downloaded on 11 May 2007.

IVANOVA T. & A. GUEORGUIEVA. 2004. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece) – species diversity, zoogeography and faunal patterns. - In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 907-927.

IVANOVA Τ. 2000. New data οn bats (Mammalia: Chiroptera) from the Eastem Rhodopes, Greece (Thrace, Evros). Histor. Natur Bulg. 11: 117-125.

KOCK D. 1974. Pupipare Dipteren νοn Säugetieren des nordostlichen Μittelmeerraumens (Ins.: Diptera). Senckenbergiana Βiοl. 55: 87-104.

LAAR V. ν. & S. DAAN. 1964. Οn some Chiroptera from Greece. Beaufortia 10(120): 158-166.

LANZA Β. 1957. Su alcuni chirοtteri della penisola Balcanica. Mon. Ζοοl. Ital., Firenze 65: 3-6.

LEGAKIS A., C. PAPADIMITRIOU, M. GAETHLICH & D. LAZARIS. 2000. Survey of the bats of the Athens metropolitan area. Myotis 38: 41-460

ΛΕΓΑΚΙΣ, Α. 2007. Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας. Έκδοση 6.0. Ζωολογικό Μουσείο. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ 124.

LINDBERG Κ. 1955. Notes sur les grottes de la Grèce. Acta Mus. Macedo Sci. Natur: Skopje 3: 41-69.

MILLER G. S. 1912. Catalogue of the Mammals of Western Europe (Europe exclusive of Russia) in the collection of the British Museum. London: British Museum (Natural History), 1019 pp.

NIETHAMMER J. 1962. Die Säugetiere νοn Korfu. Bonn. Ζοοl. Beitr. 13: 1-49.

NIETHAMMER J. 1974. Zur Verbreitung und Taxonomie griechischer Siiugetiere. Bonno Ζοοl. Beitr. 25: 28-55.

PARAGAMIAN K., I. NIKOLOUDAKIS, E. PAPADATOU & E. SFAKIANAKI. 2004. Environmetal study of the cave of Maroneia (Rodopi, Greece). Final report (in Greek). Hellenic Institute of Speleological Research, 176pp

PIEPER H. 1977. Fledermäuse aus Schleiereulen-Gewoellen νοn der Insel Kreta. Ztschr. Säugetierk. 43: 7-12.

PIEPER H. 1978. Pipistrellus nathusii (Keyserling und Blasius, 1839) in Griechenland und Bemerkungen zu einigen weiteren Arten (Chiroptera: Vespertilionidae). Ztschr. Säugetierk. 43: 60-610

POHLE H. 1953. Über Fledertiere νοn Kreta. pp.: 14-20. In: ZIMMERMANN Κ., WETTSTEIN O. v., SIEWERT N. & ΡΟHLΕ H.: Die Wildsäuger νοn Kreta. Ztschr. Säugetierk. 17: 1-72.

SPITZENBERGER F. 1996. Distribution and subspecific variation of Myotis blythi and Myotis myotis in Turkey (Mamm., Vepertilionidae). Ann. Naturhistor. Mus. Wien 98Β Suppl.: 9-23.

TOPAL, G. 1999. Myotis blythii (Tomes, 1857). In: The Atlas of European Mammals. Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralík, V. & Zima, J. (Eds.) pp. 102-103. Academic press, London.UTTΕΝDÖRFΕR Ο. 1952. Neue Ergebnisse uber die Ernährung der Greifvöogel und Eulen. Stuttgart: Eugen Ulmer, 230 pp.

VOHRALIK V. & T.S. SOFIANIDOU. 1992. Small mammals (Insectivora, Rodentia) of Thrace, Greece. Acta Univ. Carol. - Βiοl. 36: 341-369.

VΟLLETH Μ. 1987. Differences in the location of nucleolus organizer regions in European vespertilionid bats. Cytogenet. Cell Genet. 44: 186-197.

WINGE N. 1881. Om Graeske Pattedyr, samlede af L. Münter. Med Bemaerkninger om Familierne Soricidae, Mustelidae, Muridae og Myoxidae. Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. Kbhvn. 1881: 7-59.

WΕTTSΤΕΙΝ Ο. v. 1941. Die Säugerwelt der Ägäis, nebst einer Revision des Rassenkreises von Erinaceus europaeus. Annln. naturhist. Mus. Wien., 52: 245-251.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Ε. (αδημοσίευτα στοιχεία).

DIETZ C. (αδημοσίευτα στοιχεία).

HELVERSEN, O.v. (αδημοσίευτα στοιχεία).

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση =  1

2. Θαμνώνες = 1

3. Λιβάδια = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί) = 9

6. Σπήλαια και υπόγεια ενδιαιτήματα (χερσαία)

6.1. Σπήλαια = 1

6.2. Άλλα υπόγεια ενδιαιτήματα = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 1

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 1

9.3. Φυτείες = 1

9.4. Αστικοί Κήποι = 1

9.5. Αστικές περιοχές και πάρκα = 1

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2019-08-27 12:59 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith