ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Κουσουρής, Θ.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:confrontation, fishing, lake, problem, Vistonida, αλιευτικό, αντιμετώπιση, Βιστωνίδα, λίμνη, πρόβλημα
Taxonomic name: 
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Kousouris_1.pdf28.08 MB
Fri, 2019-07-19 13:27 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith