ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΔΩΝ (LANIUS sp.) ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Χριστόπουλος, Α., Γαλανάκη, Α., Κομηνός, Θ.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Fri, 2018-06-08 10:30 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith