Οροπέδια Κεντρικού Ζαγορίου. Ενας Ορνιθολογικός Παράδεισος στα Περιθώριο του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Τσιακίρης, Ρ., Στάρα, Κ.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:birds, national, park, Vikos–Aoös, Βίκου-Αώου, δρυμός, Εθνικό, Εθνικός, Πάρκο, πουλιά
Thu, 2016-10-27 11:26 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith