ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΣΥΝΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ (ΒΑ ΑΙΓΑΙΟ, ΛΕΣΒΟΣ)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Δημούδη, Α., Δημητριάδης, Χ., Κουτσούμπας, Δ.
Conference Name:4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία.
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:benthos, fish farming, invertebrates, Lesbos, Αιγαίο, βενθικές κοινώτητες, Εχινόδερμα, Ιχθυοκαλλιέργεια, Λέσβος, μακροβενθικά ασπόνδυλα, Μαλάκια, Πολύχαιτοι, ψάρι
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΛΕΣΒΟΣ.pdf189.58 KB
Thu, 2019-06-06 11:51 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith