Κανιβαλιστική συμπεριφορά στις γιγαντιαίες σαύρες της Σκύρου (Podarcis gaigeae)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Δημόπουλος, Γ., Παφίλης, Π.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:behaviour, cannibaism, gaigeae, lizard, Podarcis, Reptilia, Squamata, ερπετά, κανιβαλισμός, σαύρα, Σκύρος, συμπεριφορά, Φολιδωτά
Thu, 2017-07-20 10:50 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith