ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ, Δ., Κουτσούμπας, Δ., Βαΐτης, Μ., ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ, Ν.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:biodiversity, GIS, Lesbos, marine, βιοποικιλότητα, θαλάσσια, Λέσβος
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _GIS.pdf175.8 KB
Wed, 2019-07-03 13:26 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith