Επίδραση της εξώθησης πρώτων υλών και πλήρων μιγμάτων τροφών στην πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών τους από την τσιπούρα Sparus aurata L.

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Βένου, Β., Αλέξη, Μ., Αποστολόπουλο, Ι., Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Φουντουλάκη, Ε., Χατζηευσταθίου, Μ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, aurata, digestibility, extrusion, feedstuffs, food, nutrient, Sparus, εξώθηση, Ιχθυοκαλλιέργεια, πεπτικότητα, τροφή, Τσιπούρα, υδατοκαλλιέργεια
Tue, 2017-04-11 11:27 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith