Ελέγχοντας υποθέσεις προτύπων βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα: Το παράγειγμα των βενθικών πολυχαιτών

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Αρβανιτίδης, Χ., Bellan, G., Δρακόπουλος, Π., Βαλαβάνης, Β., Ντούνας, Κ., Κούκουρας, Α., Ελευθερίου, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:benthic, biodiversity, Mediterranean, patterns, Polychaeta, seascape, βενθικός, βιοποικιλότητα, Μεσόγειος, Πολύχαιτοι
Wed, 2017-04-26 11:29 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith