Εκτίμηση ένος Εντατικού Συστήματος Καλλιέργειας Βενθικών Κωπηπόδων και το Αποτέλεσμα Χρήσης Φυτοπλαγκτού στη Διατροφή τους

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Κολής, Α.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:algae, aquaculture, benthic, Copepoda, culture, diet, fatty acids, intensive, Kωπήποδα, lipids, βενθικός, βένθος, διατροφή, εντατικός, καλλιέργεια, λιπαρό οξύ, λιπίδιο, υδατοκαλλιέργεια, φύκη
Tue, 2016-11-22 16:08 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith