Εκροή μεσοζωοπλαγκτονικών προϊόντων στον ολιγότροφο κόλπο του Κάλβι

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Φραγκούλης, Κ., K Kalay, E., Lepoint, G., Σκλήρης, Ν., Hecq, J. - H.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:bay, Calvi, mesozooplankton, oligotrophic, outflow, plankton, zooplankton, εκροή, ζωοπλαγκτόν, Κάλβι, κόλπος, Μεσοζωοπλαγκτόν, πλαγκτόν, προϊόν
Mon, 2017-05-08 13:43 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith